­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT
Dato: Fredag, marts 01, 2019 18:00 - 21:00
Categories: Bushi generelt*

Generalforsamling Bushi - d. 1. Marts 2019
Den årlige generalforsamling: kl. 18.00.


Sted: Gribskov Kampsportscenter, Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge - Cafè Kampus.

Dagsorden ifølge lovene:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Behandling af indkomne forslag
7.  Valg af formand
8.  Valg af kasserer (på valg)
9.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (2 best. medlemmer på valg)
10. Valg af 2-3 suppleanter (3 suppleanter på valg)
11. Valg af revisor (på valg)
12. Eventuelt

OBS: Forslag til kandidater til ledige bestyrelsesposter, samt emner til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen, således at de kan udsendes sammen med 2. indkaldelse til generalforsamlingen.


- Tilmelding til generalforsamling >>

Hilsen Erling Marcussen - Formand

­