­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT
bushi_noframe- Økonomi & Sponsorudvalg Bushi:

Funktionsbeskrivelse:
 • Ansvarlig for klubbens økonomi, herigennem skabe mulighed for udvikling af klubben og de enkelte kæmpere gennem et aktiv sponsor arbejde
 • Forvalte klubbens midler i henhold til budget, samt aflægge regnskab
 • Daglig bogføring
 • Årsregnskab og opgørelse af lager i samarbejde med DU
 • Administrere ”Non-Profit”, samt andre ordninger for klubbens instruktører
 • Indberette medlemstal til de rette instanser
 • Administration af Bushi Intra
 • Bestilling og betaling af licenser til henhold til Bushi`s tilhørsforhold af diverse forbund mv.
 • Administrere karatenet.dk - web / data / APP baseret løsning i samarbejde med DU & KU

Eksterne funktioner:
 • Kontakt til kommunen omkring tilskud
 • Indhentning af børneattester for klubbens instruktører, i samarbejde med TR

Udvalgsmedlemmer:
 • Susanne Jacobsen (reference person)
 • Erling Marcussen
 • Philip Carlsen
 • Allan Stauning
 • Claus Bartolin

  kontakt økonomiudvalget:
  sja(at)bushi.dk
­