­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT


- Her følger en ordliste med de termer vi benytter os af. Når vi træner, bliver ordene sagt på japansk. Det gør de også i andre klubber, både her i landet og udenlands. Det har den fordel at vi kan træne i andre klubber, nationalt og internationalt og stadig forstå hvad der bliver sagt vi skal træne.

I starten kan det være svært at huske de forskellige ord, men bevægelsen eller øvelsen bliver altid demonstreret, og inden længe hører bevægelsen og det japanske ord sammen, så man ikke længere behøver at huske ordet for at kunne bevægelsen. I denne liste er der en masse karate udtryk, også alle dem man bliver præsenteret for i starten:


- Ordliste:
Age: Stigende, opadgående.
Age uke: Opadgående parade for jodan.
Ashi: Ben.
Ashi barai: Benfejning.
Barai: Fejende teknik (Barai = feje/børste)
Budoka: Elev som endnu ikke har opnået det sorte bælte.
Bushi: Kriger, Samurai (Klubbens navn)
Bushido: Krigerens vej
Chudan: Brystområdet.
Dachi: Stilling, f.eks. kiba dachi, zenkutzu dachi.
Do: Vej (Her menes f.eks. "karate-Do" - karatens vej)
Dojo: Træningssal.
Dojo kun: Etiske regler for karate-Do.
Embusen: Fast mønster knyttet til de enkelte kata.
Empi: Albuen.
Empi uchi: Slag med albuen.
Fumikomi: Spark, bruges til at trampe ned over f.eks. knæled / fod
Gedan: Området omkring skridtet.
Gedan barai/uke: Parade mod lave teknikker.
Gi: Traditionel træningsdragt.
Gohon kumite: Kampøvelse med modstander, 5 skridt.
Gyaku zuki: Stød med modsat arm af det ben, der er forest. Haishu: Oversiden af hånden.
Hajime: Begynd, start.
Hamni: Kroppen og hofterne ca. 45 grader i forhold til shomen (ligefrem).
Hanshi:  "Mester" titel som i reglen reserveret til < 8. dan. og ikke længere er i stand til graduering eller udøve sporten.
Happo kumite: Kampøvelse med 8 modstandere.
Heisoku dachi: Stilling, fødderne helt samlet.
Hidari: Venstre.
Hiji: Albuen.
Hiji uke: Parade med albuen.
Hiki ashi: At trække underbenet tilbage efter spark.
Hiki te: At trække armene (hænderne) ind i siden efter en teknik.
Hiza: Knæet.
Hiza Geri: Angreb med knæet.
Jodan: Ansigtet.
Juji uke: Parade med krydsede håndled.
Jiyu ippon kumite: Et-skridts frikampøvelse.
Jiyu kumite: Frikamp (alle teknikker er tilladt)
Kakato: Hælen.
Kamae: Kampstilling, kan varierer fra person til person.
Kara: Havde før betydningen "kinesisk", nu betydningen "tom".
Karate: "Tom hånd".
Karate do: Den tomme hånds vej.
Karate ka: Elev som endnu ikke har opnået det sorte bælte.
Keage: Snapspark til siden.
Kekomi: Stop spark til siden.
Kiai: Kampråb.
Kiba dachi: Stilling med 50% af vægten på hvert ben.
Kohai: Lavere gradueret
Kihon: Grund teknikker.
Kihon ippon kumite: Grundlæggende etskridts kamp-øvelser.
Kime: Maksimal kraft.
Kizami geri: Spark med forreste ben.
Kizami zuki: Stød med forreste arm.
Kochen: Tilbage, baglæns.
Kokutzu dachi: Stilling, 70% af vægten på bagerste ben, 30% på forreste.
Kumite: Kamp.
Kyo dachi: Lille kokutsu dachi.
Kyoshi: "Mester" titel. Kyoshi betyder troldmand, eller mester over alle mestrene, som regel reserveret for dem < 7. Dan.
Maai: Rækkevidde, afstand mellem de kæmpendene.
Mai-geri: Front spark.
Makiwara: "Boksepude" til at øve angreb igennem på.
Mawashi-geri: Cirkelspark.
Mawashi-zuki: Cirkel stød.
Mawatte: Vend rundt.
Migi: Højre.
Morote uke: 2 hånds parade.
Moto dachi: Lille zenkutsu dachi.
Musubi dachi: Stilling, hælene samlede, tæerne peger 45 grader udefter. (Bruges når man modtager beskeder fra sempai/sensei)
Naihanchi dachi: Lille kibadachi.
Nekoashi dachi: Kattestilling, 90% af vægten på bagerste ben, 10% af vægten på forreste.
Ne wasa: Gulvteknik. (Gulvkamp)
Nukite: Spydhånd.
Obi: Bælte.
Oi-zuki: Stød under bevægelse med samme arm som det ben der er forrest.
O-Sensei: Betyder "Den Store Sensei". Det indikerer en Senior Grand Master, som er højt respekteret, men er sjældent brugt.
Osotogari: Feje- og kaste teknik.
Renshi: "Mester" titel, betyder noget hen af, "Erfaren ekspert". I de fleste systemer er denne titel reserveret til folk < 6. Dan.
Ren zuki: Flere stød efter hinanden.
San: Hr., Fr., Frk. (Den ærede)
Sanbon kumite: 3 skridts kampøvelse.
Seiza: Knælende stilling.
Sempai: Instruktør, hjælpeinstruktør til Chefinstruktør eller højere gradueret.
Sensei: Cheftræner, overhoved for dojo'en. (Ordet Sensei betyder nærmere "Den som har været der før").
Shiai kumite: Konkurrence karate, efter bestemte regler.
Shihan: Grundlægger / ansvarshavende af kampstilart i land
Shizentai: En samling af naturlige stillinger.
Shodai-Soke: Tildeles en person der har den komplette kontrol til at styre hans stilart / ryu som ham vil.
Shomen: Fremefter.
Shuto: Åben hånd "kniv hånd".
Shuto uchi: Åbenhåndsslag.
Shuto uke: Åbenhåndsparade.
Soke: Titlen er brugt til at indikere den øverste i en stilart. (Denne titel er typisk arvet og ikke en man får tildelt)
Sokuto: Fodkanten, bruges ved keage.
Soto uke: Udvendig parade.
Sukui uke: Parade hvor modstanderen trækkes nærmere.
Tachikata: Stillinger, specifikt ben og fødder.
Tai sabaki: At undgå angreb ved at bevæge sig, typisk med at undvige til siden.
Te: Hånd.
Teisho: Nederste del af håndfladen. (håndroden)
Teisho uchi: Slag med nederste del af håndfladen.
Tettsui: "Hammer hånd" lillefingersiden af den knyttede hånd.
Tobi geri: Flyvende spark.
Tokui kata: Favorit kata.
Uchi: Slag.
Uchi uke: Indvendig parade.
Ude: Arm.
Uke: Parade.
Uraken: Bagsiden (oversiden) af den knyttede hånd.
Uraken uchi: Slag med uraken.
Ushiro: Bagved, bagud.
Ushiro geri: Spark bagud.
Wasa: Teknik.
Yame: Stop.
Yoko: Siden (til siden).
Yoko geri: Spark til siden.
Yoko geri keage: Keage til siden.
Zenchen: Fremad, forlæns.
Zanchin: At være parat.
Zentktsu dachi: Stilling, 60% af vægten på forreste ben, 40% på bagerste.
Zuki: Stød.

Om at tælle på japansk
1. i-chi, 2. ni, 3. san, 4. shi (yon), 5. go, 6. roku, 7. hi-shi (nana), 8. ha-chi, 9. kyu, 10. ju.

Det er ikke ofte man hører, at der bliver talt udover de 10, men vi går lidt videre her.
Fra 11 op til 19 sætter man ju foran, sådan at man tæller 10-1, 10-2 osv.

11. ju-i-chi., 12. ju-ni. osv., 19. ju-kyu., 20. ni-ju. (2-10-1)., 21. ni-ju-i-chi. (2-10-1). osv.,
30. san-ju., 31. san-ju-i-chi. (3-10-1)., 40. yon-ju., 50. go-ju., 100. hya-ku.

Denne ordliste er kun ment som en hjælp og indeholder kun de mest elementære termer.

Ønsker man at gå i dybden kan man låne/købe bøger om emnet.

../em

 

­