­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

Hvad er Dojo kun?

Reglerne i Dojo / Træningssalen. Der er fem af disse regler, der generelt menes at have været gået i arv fra Okinawa Karate`s gamle mestre. Rygtet siger at den faktiske skaber af disse regler er Sakugawa, en 18. årh. karate entusiast, der boede på Okinawa. Mere sandsynligt er at denne Dojo kun blev skabt af Gichin Funakoshi, grundlæggeren af Shotokan stilart, men der findes ingen beviser herfor.

Hvad er formålet med at have en dojokun?
Formålet med Dojo Kun, eller karate-do, er at vide lidt om de gamle etiske regler for at udøve karate og vejlede børn, der praktiserer karate, i korrekt brug af deres færdigheder i og udenfor dojo`en. Hovedsagelig er dojokun ment som en slags leveregel, som man bør efterleve når man dyrker traditionel karate. I gamle dage sagde man at "Ved at efterleve dette regelsæt, vil man ikke at gå rundt og prale om karate og sine evner, mobbe mennesker, og generelt skabe kaos omkring dig, der kan anspore regeringen til at komme og brænde vores karateskole af". I dag er meningen lidt den samme, idet du skal vise andre at når man træner karate, opfører man sig ordentligt, således at karate elever får et godt ry og er ordentlige mennesker. Du arbejder hårdt, søger hele tiden at forbedre dig selv og andre, kort sagt: Opfører dig på en måde, som vi forventer at du skal.


Dojo Kun:
  • Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto.
  • Makoto no Michi wo Mamoru Koto.
  • Doryoku no Seishin o Yashinau Koto.
  • Reigi o Omonzuru Koto.
  • Kekki no Yu o Imashimuru Koto.
(Den originale Dojo Kun)

Dojo kun, Karate leveregler oversat til dansk med lidt forklaring:

Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto:
(Søg den perfekte karakter)
Her skal søges den perfekte karakter for èn selv. Uheldige træk skal ved træning af krop og sind fuldkommengøre èns karakter - Når samtidig man følger de etiske regler i dagligdagen, og gør dette til en vej igennem livet, opnår man dermed en bedre karakter (personlighed).

Makoto no Michi wo Mamoru Koto:
(Vær trofast)
Først of fremmest overfor èn selv. I Karate-Do er det vores vigtigste regel, som alle skal efterleve. Man er trofast overfor sin Karate-Do, sin famillie og sine venner - kort sagt: vær trofast overfor dig selv. Svigt ikke.

Doryoku no Seishin o Yashinau Koto:
(Vær stræbsom)
Vær altid kritisk med det du laver. Vær ufravigelig overfor dig selv - Om det nu er den maksimale ydelse man har afgivet. Dette gælder i alle livets forhold.

Reigi o Omonzuru Koto:

(Respekter andre)
Vær ikke hovmodig. Negligèr ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld. Kort sagt respektèr andre.

Kekki no Yu o Imashimuru Koto:
(Vær ikke voldelig i din optræden)
Man tilstræber en værdig optræden under alle forhold, og samtidig en ansvarlighed overfor det man repræsenterer: Karate-Do, famillie og venner.

Domo Arigato Gozai Mashita.
(Mange tak!) Man takker instruktøren for træning. OSS

  Bushi Karate & Combat Sport
­