­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

Dette er vores hoved kategori

Prisuddeling Halsnæs

Onsdag, februar 05, 2020 17:30 - 21:00
Dette arrangement gentages ikke
HÆDRING AF IDRÆTSFOLK I HALSNÆS KOMMUNE for året 2019

Halsnæs Idrætsråd vil (i samarbejde med Halsnæs Kommune og Halsnæs Avis) den 05. februar 2020 være vært for hædring af idrætsudøvere i Halsnæs Kommune for præstationer i 2019.
Det foregår i Gjethuset kl. 18.30-21.00.

Kom og vær med til en hyggelig aften i idrættens tegn - en aften i selskab med kommunens dygtige idrætsfolk, klubber, foreninger, ledere og frivillige.
Udover hædring af idrætsudøvere vil aftenen byde på uddeling af flere forskellige lederpriser, ligesom vinderen af Gulvmåttens Sportspris vil blive afsløret.

Hvem kan hædres?
Senior + 18 år - Internationale medaljevindere, Medaljevindere ved Danske mesterskaber og Sjællandsmestre (alle under DGI/DIF).
Ungdom - Internationale medaljevindere, Medaljevindere ved Danske mesterskaber, Sjællandsmestre, kredsmestre og landsdelsmestre (alle under DGI/DIF).
Alle som kommer fra Halsnæs, eller repræsenterer en klub/forening i Halsnæs, kan indstilles til hædring, hvis ovenstående kriterier opfyldes.

Indstilling fremsendes til Halsnæs Idrætsråd senest den 15. januar 2020, hvortil sendes også indstilling til:
”Årets idrætslederpris” (fra en forening hjemmehørende i Halsnæs Kommune – idrætslederen kan godt være bosat udenfor Halsnæs)
”Årets idrætsklub” (hjemmehørende i Halsnæs Kommune og medlem af Halsnæs Idrætsråd)
”Årets Talent” (enkeltperson eller hold fra en lokal forening, eller bosat i Halsnæs Kommune - der repræsentere en idrætsgren under DGI/DIF), årets talent kan max. være 18 år i 2019.

wikf vm 2019- WIKF deltagere fra Bushi ved stilarts VM i London 2019 -

Indstillingerne fremsendes med argumentation for indstillingen og hvilken pris der indstilles til:
Alle indstillinger skal fremsendes med navne og hvorfor de hædres, samt fotos eller video af de indstillede. Dette bruges til fremvisning på skærme i løbet af aftenen. Navne vil IKKE blive læst op – kun fremvist som fremsendt af foreningen, på en skærm.
Ifm. indstillingen bedes der oplyses antal deltagere på selve dagen (udøvere, trænere/ledere og separat antal på evt. familie der vil deltage).
På dagen vil der være kage og drikkelse til deltagerne.

Dørene blive åbnet kl. 18:00 - Vel mødt Halsnæs Idrætsråd

Prisuddeling for 2019

Onsdag, marts 04, 2020 17:30 - 21:30
Dette arrangement gentages ikke
HÆDRING AF IDRÆTSFOLK I GRIBSKOV KOMMUNE for året 2019

Idrætslederprisen, Årets Fund og Mesterskabsvindere for året 2019


Idrætslederprisen Uddeles til en idrætsleder, der gennem sit virke i foreningen har gjort et stort og uegennyttigt stykke arbejde. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune. Med idrætslederprisen følger en gave. Derudover følger også en gavecheck på 5.000 kr.

Årets Fundprisen Uddeles til en idrætsleder eller -udøver, som er på vej frem i sin idrætsaktivitet. Indstilling sker fra Idrætsforeningerne i Gribskov Kommune. Med prisen følger en gave. Derudover følger også en gavecheck på 5.000 kr.

Årets Foreningprisen uddeles til en forening, der har gjort et stort og flot stykke arbejde. Indstilling sker fra foreningerne i Gribskov Kommune. Med Årets Foreningslederprisen følger en gavecheck på 5.000 kr.

Mesterskabsvindere: Idrætsforeningerne indstiller de kandidater, som har vundet mesterskaber i året 2019.

Hvem der kan indstilles ?
• Sjællandsmestre v/DIF & DGI - kun for idrætsudøvere under 18 år
• Nr. 1, 2 og 3 v/Danmarksmesterskaber v/DIF i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
• Nr. 1, 2 og 3 v/Landsmesterskaber v/DGI i højeste række. Idrætsudøvere i B, C og D rækker hædres ikke.
• Nr. 1, 2, 3 v/Nordiske mesterskaber
• Nr. 1-4 v/Europamesterskaber
• Nr. 1-8 v/Verdensmesterskaberne & OL

wikf vm 2019- WIKF deltagere fra Bushi ved stilarts VM i London 2019 -

- Dato og sted for prisuddelingen 2020:
Prisuddelingen finder sted Gribskov Kultursal. Dato er fastsat til mandag den 4. marts 2020 kl. 17:30.

Andre, der kan komme i betragtning ved indstilling og hædring af mesterskabsvindere:
Her kan der bl.a. være tale om:
En forening, der ikke er registreret og godkendt som idrætsforening i Gribskov Kommune (skakklub, westernridning, surfing, vandski, skisport el.lign.) eller til en idrætsudøver, der er bosat i Gribskov Kommune, men dyrker sin idræt i en idrætsforening uden for Gribskov Kommune. Kandidater, der indstilles efter indstillingsfristens udløb vil ikke kunne komme i betragtning.

Bushi Generalforsamling 2020

Tirsdag, marts 10, 2020 19:00 - 22:00
Dette arrangement gentages ikke

Generalforsamling Bushi - d. 10. Marts 2020
Den årlige generalforsamling: kl. 19.00.


Sted: Gribskov Kampsportscenter, Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge - Cafè Kampus.

Dagsorden ifølge lovene:
1.  Valg af dirigent og referent.
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Behandling af indkomne forslag
7.  Valg af formand (på valg)
8.  Valg af kasserer
9.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (1 best. medlem på valg)
10. Valg af 2-3 suppleanter (3 suppleanter på valg)
11. Valg af revisor (på valg)
12. Eventuelt

OBS: Forslag til kandidater til ledige bestyrelsesposter, samt emner til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen, således at de kan udsendes sammen med 2. indkaldelse til generalforsamlingen.


- Tilmelding til generalforsamling >>

Hilsen Erling Marcussen - Formand

Gang i Gribskov

Torsdag, september 10, 2020 9:00 - Fredag, september 11, 2020 15:00
Dette arrangement gentages ikke

relax- Gang i Gribskov 2020...

Bushi deltager ved dette arrangement, med træning i vores Dojo...

Til deltagende foreninger/hjælpere kan vi tilbyde:
● Efter aftale, støtte til gennemførelse af aktiviteterne.
● Fuld forplejning til alle hjælpere og instruktører.

Formålet med de to dage er også..:
● At fatsholde de 13-18 årige til at føre et sundt liv med fysisk aktivitet
● At fremme fysisk aktivitet for målgruppen ud fra behov, defineret af målgruppen selv.
● At skabe bevidsthed om fysisk aktivitets betydning for de unges velvære såvel socialt som sundhedsmæssigt
● At give alle foreninger mulighed for

Vi forventer i år at:
● Kunne tilbyde mindst 25 fantastiske aktiviteter, og her skal I være med
● Underholdning, oplæg og shows.
● Rådgivning omkring kost, motion, rygning m.m.

mvh. Flemming Larsen - Gang I Gribskov

­