­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

bushi_noframe- Code Of Conduct:

- Et Code of Conduct har til formål at være de centrale retningslinjer og referencer for bruger/elever som support af dag-til-dag beslutningstagen. Det er meningen at synliggøre Bushi-Organisations mission, værdier og principper og linke dem sammen med klubbens vedtægter på en let læselig facon. Som reference kan Code of Conduct bruges til at lokalisere relevante dokumenter, Services og andre ressourcer relaterende til etik inden for Bushi Karate.

- En Code of Conduct er Bushi-Organisationens offentliggørelse af hvordan man begår sig i klubbens regi. Det forsyner jer læsere med synlige guidelines til og hvordan man opfører og begår sig. Code of Conduct skulle gerne afspejle klubbens mest vigtige værdier, samt hvordan sager håndteres i forhold til elever og instruktører.

§ Opførsel i Bushi karate klub:
- Mobning:
Bushi karate klub tolerer på ingen måde mobning hverken inden for klubben eller uden for klubbens rammer, unge som gamle. Er man medlem eller pårørende, spiller ingen rolle.  Dyrkes mobning kan det føre til advarsler, og i kedeligste udfald karantæne eller bortvisning fra Bushi karate klub.

- Tyveri og hærværk:
Det imod god Karate-Disciplin at sjæle, eller at være uærlige omkring dette. Selvfølgelig kan det ske at der ved en fejl, bliver byttet rundt på udstyr, Gi, eller andre ting, og derfor vil sager om tyveri blive bedømt nøje fra sag til sag. Findes efterladte ting som man ikke kender ejermanden til, bør det derfor afleveres til nærmeste instruktør sådan så han kan holde effekterne indtil rette vedkomme henvender sig. Alt efter situationen kan tyveri føre til advarsler og i værste tilfælde karantæne eller bortvisning.

Hærværk på Bushi`s eller andres ejendom, accepteres ikke. Der er forståelse for uheld og ud fra det må der findes et forlig på situationen mellem de involveret parter om eventuelle erstatningskrav. Bevist hærværk vil føre til øjeblikkelig karantæne eller bortvisning alt efter situationens alvor og omfang.

- Kom Rygter og dårlig omtale til livs:
Bushi ser helst at man kommer rygter til livs ved at snakke om dem, helst direkte frem for det usagte. Er det et problem i klubben, undervisning, en episode eller blot manglende toilet papir etc. Opfordrer klubben at man tager kontakt til klubbens ledelse, for at få stoppet rygtet m.m.
Bushi Karate klub skal være et sted for alle, store som små, bredde som elite. Skulle det ske at der observeres mistrivsel i klubben, vil vi arbejde på at skabe balance således det stemmer overens med klubbens værdinormer. Ingen mennesker er ens, ej heller perfekte, men så længe vi arbejder i samme retning, bevæger vi os.

§ Opførsel uden for klubben:
- Vold og voldelig adfærd:
Klubbene tolerer ikke vold mod andre, eller anden brug af karate på offentlige steder. Karate må bruges som selvforsvar og Bushi karate henholder sig til nødværgeloven. Dette gælder således både for elever, instruktører og mennesker der færdes i klubbens miljø.
Vold eller voldelige adfærd vil derfor blive behandlet seriøst på klubbens øverste instans, hvor karantæne eller bortvisning vil være relevant. I værste tilfælde vil det være en sag for retslige instanser. Bushi karate ikke er ikke en retslig instans og derfor vil klubben handle ud fra vores vedtægter og værdigrundlag.
 
§ Opførsel ved stævner, som deltager, coach eller forældre:
- Coaching af elever:
Som Coach er du direkte repræsentant for Bushi, Alt hvad du gør og siger ved denne begivenhed spejler direkte tilbage på det logo du bærer på brystet. Derfor ses god pli og opførsel positivt af klubben. Opstår der en beklagelig episode, og skal der klages efter kampen, gå direkte til hoveddommer eller stævne arrangør med ro i kroppen, dette skal ske med respekt for Dojo Kun (En god Karate-Ka’s regelsæt). Igen, du er direkte ambassadør for klubben. Er man fortsat uretfærdigt behandlet skal dette løses mellem Bushi karate bestyrelse og stævne arrangør.

Bushi karate ser helst at man sørger for at blive uddannet til denne post. Således at man forstår regler. Uddannelse vil blive aktuel i nærmere fremtid. En Coach skal altid bære Bushi officielle trænings dragt for at kunne coache eleverne. Coaches skal have en Børne attest, som inddrives af klubben.

- Elever der deltager:
Elever der deltager ved en begivenhed er under ansvar af den pågældende stævne leder/Coach, Det vil sige at alt hvad coach/stævne leder siger skal overholdes.
Er forældre også med til begivenheden, har de 100% ansvaret for eleven uden for arealet/stævnet, mens coachens ord er gældende ved stævnet. Opfyldes dette ikke kan man desværre ikke stille op for Bushi karate Klub.
Det ses helst at man anskaffer sig en Bushi trænings dragt når man stiller op for Bushi, da man repræsenterer klubben, men også for at bakke op om hold ånden og fællesskabet. Har man ikke råd til en træningsdragt må man låne en.

- Forældre
Bushi karate er vilde med forældres opbakning, af deres børn samt andres. Det skal foregå som Bushi Roligans.
Er dit barn blevet uretfærdigt behandlet bedes du meddele coachen og bede ham/hende om at tage affære. Fortæller Coachen at der ikke noget at gøre, bedes du rette dig efter hvad coachen siger, da de er uddannet i regler, og coaching.

En uacceptabel opførelse med nedgørelse af dommere, børn, elever eller coaches accepteres ikke. Bushi har god forståelse for frustration men lad det blive ved stille snak, eller kommunikation mellem klub og de pågældende involverede.

§ Opførsel på sociale medier såsom Facebook, Instagram, Twitter m.fl.:
- Foto, fotografering og video:
Det ikke tilladt at tage billeder, video m.m. af hinanden i klubbens badefaciliteter.

Det ligeledes ikke tilladt at poste video eller andet materiale på sociale medier af klubbens træning, eller præstationer uden tilladelse fra bestyrelse eller fra klubbens medieansvarlige. Det ikke tilladt, for at beskytte dig og andre elever eller klubbens image for misforståelser, mobning, eller andet som kunne være skadeligt for Bushi`s omdømme. Vi opfordrer selvfølgelig til at omtale Bushi positivt, tjekke ind på klubbens adresse. Invitere andre til deltagelse og med i et af Danmarks bedste træningsmiljøer.

- Spørgsmål vedr. træning.
Er der træning i dag? Hvad skal vi træne? Hvem underviser?
Sociale medier får man som ofte en direkte og hurtig respons. Dog mere negativt end intentionen var. Oftest ses det at dem der stiller spørgsmålene om træning, ikke selv møder op til træning, og det gør alle andre usikre på hvad der nu er sandt og falsk. Så lad være med det!
Den endegyldige sandhed omkring træning findes på bushi.dk og ikke de sociale medier.
Er du i tvivl så sms, eller ring til den ansvarlige for holdet.
Vi træner hver dag året rundt medmindre andet er fortalt på bushi.dk. Hvem der underviser er underordnet, alle instruktører giver kvalitets undervisning, og hvad i skal træne har højst sandsynligt noget med karate at gøre. Som udgangspunkt aflyses en træning ikke. Det er instruktørens ansvar at finde en afløser.

§ Brug af Bushi Karate Klub Tøj / Logo m.m.:
- Logo:
Bushi karate klub logo ejes til hver en tid af klubbens grundlægger Erling Marcussen. Logoet er et registreret Trade Mark og må derfor ikke bruges eller videresælges uden samtykke fra Erling Marcussen. Brug af logo uden tilladelse kan føre til advarsel og i værste tilfælde erstatningskrav.

- Tøj og merchandise:
Tøj, såsom T-Shirts, jakker, træningsdragt m.m. iført Bushi karate klubs logo må ikke produceres eller sælges videre uden tilladelse fra logoets ejer Erling Marcussen.

Dette skal på ingen måde ses som at stoppe et godt initiativ eller ideer, men derimod for at strømline klubbens Image, Måden vi begår os på, ser ud på, er vores ansigt ud af til. Derfor ønskes der ingen tvivl blandt elever, forældre eller andre.
Klubben prøver at tage så mange parametre med i tankerne når der produceres merchandise fx. klubdragt, T-Shirts m.m. Klubben ønsker kvalitets udstyr men ønsker samtidig at alle skal have råd til at gå med tøjet og udstyret, rig som fattig.
Har du en god ide, eller et godt design så tøv ikke med at fremlægge det, eller sende ideen til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Fremlæg ideen for bestyrelsen eller Erling Marcussen før du fremlægger den for andre i klubben. På den måde undgår vi misforståelser, omkring tøj og ideer fremover.

§ Hygiejne m.m.:
- God Hygiejne.
Kampsport er en kontakt sport derfor er vi meget tæt på hinanden under træning, det anses derfor som god pli at sørge for følgende
- Ren dragt til hver Træning (Det ikke sjovt at blive kvalt i en sur dragt)
- Rene og klippede negle (Negle kan give rifter og ar ved uheld, I øjne, hals osv.)
- Ved fodvorter, svamp, ligtorne m.m. (bedes du træne med strømper eller Kampsports sko, for ikke at smitte andre)
- Rent udstyr, Vask ofte dit udstyr af i bakterie dræbende/lugtfjernende midler såsom Effence eller Rodalon. Stafylokokker er en kødædende sygdom med års mellemrum får sneget sig ind i karatemiljøet.

§ Brug af Bushi Faciliteter.:
- Brug af Fitness Rum
Bushi har et motions rum i centeret med frie vægte. For at bruge dette skal man være mindst 15+ eller være tilknyttet talent eller elitestruktur.
Al træning foregår på eget ansvar. Oprydning efter sig selv, vi driver en frivillig forening, der er derfor ingen ansat til at rydde op i fitnessrummet. Alle vægtskiver skal sættes på plads efter brug, da udstyret ellers kan tage skade.

Forældre har lov til at bruge Fitness faciliteterne imens de venter på deres børn, såfremt de har passivt medlemskab af Bushi (betalt fitnesskontingent, samt besiddelse af orange nøglebrik)

- Brug af Cafè og fællesområde:
Bushi har et fælles Cafè område. Hvor der varme / kolde drikke, Kaffe, The og Kakao til rimelige priser.
Oprydning efter sig selv, vi driver en frivillig forening, der er derfor ingen ansat til at rydde op efter dig. For at styrke sammenhold og de fælles værdier ser meget gerne at vores fælles Cafè område bliver benyttet før, under og efter træning, af både elever og forældre.

­