­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT
dkarf logo

- Gratis medlemsskab af D.KarF...

Dansk Karateforbund har indført et passivt medlemskab uden kontingentbetaling. Beslutningen blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling d. 5. okt. i Idrættens hus. Det konkrete forslag lyder på en tilføjelse til § 3, stykke I: ”Klubber kan vælge et passivt medlemskab uden kontingentbetaling.

Forbundets bestyrelse foreslog at der fra d. 6.okt. 2019 indføres et passivt medlemskab uden kontingentbetaling. Det konkrete forslag lød på en tilføjelse til det eksisterende § 3, stykke I: Nye Klubber kan vælge et passivt medlemskab uden kontingentbetaling. Bestyrelsen vil efterfølgene fastsætte rammerne for den nye type af medlemsskab.

Motivation til foreslaget:
”Bestyrelsen anerkender at nogle karateklubber har det svært organisatorisk og i en periode ikke har mulighed for at deltage i forbundets aktiviteter. Der kan også være klubber, som står udenfor forbundet og som pt. ikke ønsker at deltage i forbundets aktiviteter, f.eks. fordi de træner en anden turneringsform end WKF. Med beslutningen fra WKF om at ophæve dissidensbegrebet (WKF Regelsæt § 21.9) ønsker bestyrelsen at demonstrere at DKarF er åbent for alle karateklubber. Bestyrelsen ønsker derfor at alle klubber kan få adgang til de fordele som et medlemskab af Danmarks Idrætsforbund giver via medlemskab af DKarF”.

Alle medlemsklubber af DKarF er automatisk dækket af DIF’s 5 fælles forsikringer:
I. En arbejdsskadeforsikring
II. En ansvarsforsikring
III. En idrætsrejseforsikring
IV. En retshjælpsforsikring
V. Psykologisk krisehjælp

/red. (kilde: d.karf)
­