­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT
corona 1

- Retningslinjer for indendørs idræt- og foreningsliv

Dansk Karateforbund informerer d. 17. sept. om DIF`s retningslinjer på forbundets hjemmeside: Idræt med fysisk kontakt kan gennemføres, hvis der er stor opmærksomhed på at have sporadisk kontakt med så kort varighed som muligt og på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte

Der bør være særligt fokus på styring af deltagerantal i de enkelte aktiviteter, som skal holdes inden for de gældende restriktioner for større forsamlinger, pt. max 100 personerHvis der er flere grupper af maksimalt 100 personer til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt

 • Derudover bør "makkerbyt" minimeres, så eleverne har en mere eller mindre fast makker/makkere
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal ved fysisk aktivitet – gulvarealet opgøres fra væg til væg, uanset inventar mv.
 • Minimum 2 meters afstand mellem eleverne og instruktør ved fysisk aktivitet – 1 meters afstand i det offentlige rum (herunder bade- og omklædningsfaciliteter) Afstand vurderes fra næsetip til næsetip
 • Hvis det er svært at overholde kravet om afstand skal varigheden af ansigt-til-ansigt kontakt reduceres
 • Kiai bør undgås eller minimeres – da smitten spredes hurtigt gennem luftbårne dråber/partikler
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt (her gælder også kampmåtter), og oftere ved mange berøringer
 • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt
 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr

  - Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes
  Herunder også egen vandflaske/drikkedunk. Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (f.eks. puder mm.), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit

  Der kan afvikles konkurrencer/stævner, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis

  ../red.
­