­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT

- Myndighederne slår det fast: Kun én gruppe pr. træner!

Kulturministeriet har d. 13. november udsendt reviderede retningslinjer for bl.a. idrætsforeninger. Her fremgår det, at en træner IKKE må træne mere end én gruppe samtidig.

Kulturministeriet har præciseret, at en træner IKKE må træne mere end én gruppe samtidig.

Det er en ændring, der kan få betydning for mange idrætsforeninger, der i forvejen har svære kår med det forsamlingsforbud på max. 10 personer inkl. træner, som voksne fra 22 år er omfattet af.

opdeling_2020
- Bushi opdeler Arena, grundet Covid 19 -
- Ændringen gælder med øjeblikkelig virkning, og betyder, at en træner kun må have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen.

- DERFOR: Gælder Bushi træningsplan for ugerne 44 - 45 - 46 - 47 stadig: "klik" her >>

En træner må altså ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere grupper, der er til stede samtidig. Det er DIF og DGI’s vurdering, at ændringen primært vil have betydning for aktiviteter, hvor grupperne laver samme øvelser samtidig med samme træner, f.eks. ved gymnastik og fitness.

Sektionsopdelt træning kan fortsat ske, hvis der er tale om separate grupper (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max. 10 personer inkl. træner, hvis der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

For idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år gælder forsamlingsforbuddet på 50 fortsat, og idrætsaktiviteterne kan derfor fortsætte som hidtil.

Læs original artikel: "klik" her >>

Kilde: DIF / Nadia Molbæk Misimi / red. Bushi...

­