­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT
- Overskudsdeling fra "Musik i Lejet"...

Onsdag den 19 Juli var Bushi inviteret til uddeling fra overskudspuljen: "Musik i Lejet 2022"

Det var en glad Peter Maarbjerg, bestyrelsesformand hos Musik i Lejet, som stod klar med kæmpechecks til uddeling og han udtaler ” Det er en af de to rigtigt gode dage på året, når man laver Musik i Lejet, at få lov til at dele ud af overskuddet fra Musik I Lejet, og når festivalen starter”.

Hele 70 forskellige foreninger havde søgt støtte til aktiviteter for i alt kr. 2,1 millioner – Men så godt kunne det desværre ikke gå. Blandt andet endnu strammere retningslinjer hos Skat har gjort, at flere foreninger ikke har kunnet få del i overskuddet – Lige så vel som det faktum, at der har været et begrænset beløb i spil, Musik i Lejets 2022 overskud blev på omkring kr. 590.000,-.

Musik i lejet 2023- 43 foreninger modtog donationer fra overskuddet "Musik I Lejet" 2022 - (foto: netavisen.nu)

- Fælles for foreningerne er, at de lever op til Musik i Lejet`s vedtægter og uddelingsformål, der er formuleret som “At yde økonomisk støtte til idrætsarbejde, børn og unge og kultur i Gribskov Kommune.” Med uddelingen af midlerne, ønsker Musik i Lejet at sige tak for opbakningen i lokalområdet.

Pengene uddeles i samarbejde med lokalrådene i Gribskov Kommune – Og det er med til at sikre, at pengene når ud i hele kommunen. Rent praktisk sker det via kontaktudvalget i lokalforeningsrådet for hele Gribskov, der repræsenterer lokalråd, bylaug og borgerforeninger i hele kommunen. Udvalget har taget stillinger til de 69 ansøgninger, der er indløbet om at få del i overskuddet. Lige så glædeligt, det er at så mange har fået øje på os og søgt om støtte, lige så ærgerligt er det selvfølgelig, at vi måtte afvise næsten 30 foreninger. Det er da altid lidt irriterende, siger Peter Maarbjerg.

Så ialt 43 foreninger fra Annisse i syd til Gilleleje i nord får del i de penge, der i år er blevet uddelt á beløb mellem 5 og 25 tusinde kroner. 595.000 lyder det samlede overskud på – Beløbene er dog ifølge Musik i Lejet stadig med forbehold for Skats endelige godkendelse.

Så det er naturligvis med stor glæde, ære og stolthed at Bushi var udvalgt blandt de 43 foreninger og klubber som har modtaget penge fra Musik i Lejet puljen. Bushi modtog en check på kr. 10.000,- i denne andeledning. Som vi også ser som en anerkendelse af Bushi’s store arbejde for sporten i Gribskov Kommune.

../L.O.
musik lejet 2023
- Leif Olsen fra Bushi`s bestyrelse var på scenen for at modtage checken - (foto: netavisen.nu)
­