­
BUSHI KARATE & COMBAT SPORT
- Dansk Karateforbund dommerkursus d. 3. februar 2024

Bushi var for anden gang, vært for Dansk Karateforbund`s dommerkursus i februar måned.

Der blev afholdt hele 2 separate kurser, så begge kurser kunne afvikles på en og samme dag.
- Kursusmodel no. 1 henvender sig til dommere der i forvejen har et forbundslicens, og er nøje tilrettelagt ud fra dette.
- Kursusmodel no. 2. henvender sig primært til nye dommere, hvor kursusformen er tilrettelagt ud fra at man er ny som dommer i Dansk Karateforbund.

Dagen startede med morgenmad for alle kursusdeltagere kl. 07.30 lørdag morgen. Formiddagen bød på teoriundervisning og prøver i både Kata (figur) og Kumite (Frikamp).


- Dommerkursus 2024 -
dkarf dommer 2024
- Lineup før den praktiske træning d. 3. feb. 2024 -

- Samtidigt med teoriundervisning og prøver, var officials hele formiddagen i fuld gang med at opstille computere, scoringstavler og ting til både hoved og hjørnedommere på de to kamparealer til eftermiddagens praktiske prøver. Bushi havde dagen før, gjort klar og opstillet borde og stole til de to kamparealer, samt stolerækker til de ventende kæmper og pårørende.

Efter frokost stod den på undervisning i den praktiske del af kurset. Til kurset var der fremmødt 28 kæmper fra klubber med kæmpere, som er aktive til turneringer.

Dagen blev afsluttet med en overordnet feedback, samt udlevering af dommer badges, med tilhørende holder, hvis såfremt man har bestået teoriprøverne og er vurderet bestået af Dommerudvalget. Kurset blev på sædvanlig vis afslutte med en Sandwich til at køre hjem på. Alt i alt igen et vellykket arrangement

- Efterfølgende skal den nye licens bekræftes ved tilfredsstillende stævnedeltagelse som ny dommer i Dansk Karateforbund. Det er f.eks. deltagelse ved de Danske Mesterskaber eller efter anden aftale med Dommerudvalget.

../red.
dkarf dommer 2024
- Kæmpe stor opstilling i Kampsportscenteret -
­